Καλωσήρθατε στο έργο

CSecTOR

Cyber Security Training on Operational Technology Resilience

Βοηθούμε την εταιρεία σας να κάνει τις κρίσιμες λειτουργίες πιο ασφαλείς και θα διασφαλίσουμε την επιχειρησιακή σας ανθεκτικότητα μέσω της επιχειρησιακής μας εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

#CSecTOR

Στόχοι

01
Βοήθεια
Βοήθεια
στις επιχειρήσεις να κάνουν τις κρίσιμες λειτουργίες τους πιο ασφαλείς και λειτουργικά ανθεκτικές.
02
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
που παρέχει στις εταιρείες μεθόδους προετοιμασίας και προστασίας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο
03
Ευαισθητοποίηση
Ευαισθητοποίηση
για την ασφάλεια, υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών στην Επιχειρησιακή Τεχνολογία

Αποτελέσματα Έργου

01
OT Μεθοδολογία Κυβερνοασφάλειας

Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο βήμα προς βήμα για την προώθηση πιο ασφαλών λειτουργιών

02
OT Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Κυβερνοασφάλειας

Ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της στάσης της κυβερνοασφάλειας ενός οργανισμού.

03
OT Εκπαιδευτικό Μάθημα Κυβερνοασφάλειας

Εκπαιδευτικό πακέτο με διαδραστικό υλικό που περιλαμβάνει βίντεο, gamification, κουίζ

04
OT Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στον κυβερνοχώρο

Μια διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα με όλα τα άλλα αποτελέσματα του έργου

Τα τελευταία νέα μας

Εταίροι